Danske Rederier vol. 22

Danske Rederier vol. 22

Danske Rederier volume 22 fortæller historien om sandpumper-rederiet Carl Nielsen Sand, Grus- & Singelsforretning, der fra København solgte sand og andre materialer udvundet på havet. Det skete med sandpumperen fra begyndelsen af 1900-tallet. Nogle stykker af de oprindelige sandpumpere fik en usædvanlig lang levetid med bl.a. mere end 50 år i drift. Carl Nielsen var førende i indvinding af sømaterialer helt frem til 1970’erne, da oliekrisen i 1973 vendte op og ned på verden i land med ringvirkninger til søen. Efter de depressive år i 1970 og 1980’erne blev skibene solgt fra og ejeren gik over i handel med byggematerialer som vinduer, præfabrikerede elementer og mange andre komponenter, som ikke involverede en sandpumper. Sidste skib i Carl Nielsen-flåden blev Navo, der var i drift for forskellige selskaber i koncernen frem til 2006, da den blev overtaget af et andet selskab, men i øvrigt fortsatte med at leverer sandprodukter i Danmark og Sverige.

Det andet rederi i denne udgaver er P. E. P. Shipping eller Pepnautica, som det hed i daglig tale i en den skov af forskellige selskaber, som blev ledet af skibsreder John Bent Larsen. Det blev til en stribe nybygninger i 1970’erne og flere second-hand køb. Det hele ramlede i september 1984 i en konkurs. Det fik dog ikke skibsreder John Bent Larsen til at opgive erhvervet. Sammen eksterne investorer stiftede han Orion-Rederierne, der lagde ud med et helt nyt coaster-koncept til fart i Karibien. En lastbilagtig coaster med apteringshus i stævnen og et langt fladt ”lad”, hvor det var let af laste containere og/eller trailere eller lastbiler. Den blev igen til en stribe nybygninger fra Ørskov Staalskibsværft i Frederikshavn, der over årene leverede 21 enheder til selskaber kontrolleret af John Bent Larsen. Orion-Rederierne blev afviklet i årene efter 2006, hvor John Bent Larsen afgik ved døden.

224 sider

350,00 kr. + forsendelse (i alt 425,00 kr. til danske adresser)